چه خودروهایی مشمول مالیات می شوند و تا چه مقداری باید مالیات برای خودروها اعمال شود . برای بررسی مالیات خودرو
در طی این چند ساله کارهای زیادی می خواسته انجام شود اما به نتیجه نرسیده است . اما سر انجام این ایده های مالیاتی به ثمر
نشست و قرار است بر روی خودروها اعمال شود . اما چه قدر و با چه درصدی بر روی خودروها اعمال می شود .

شرایط اخذ مالیات برای خودروها 

برای خودروهایی مالیات لحاظ خواهد شد که اولا دارای شماره نیروی انتظامی باشند و در مرحله بعدی دارای
پلاک و به طور رسمی تایید شده باشد . این طرح برای حتی فرزندانی که زیر 18 سال و تحت تکلف خانوار نیز هستند
شامل می شود .

خودروهایی که قیمت آن ها زیر 1 ملیازد تومان است شامل مالیات خودرو نخواهند شد و در صورتی که قیمت خودرو بالای
یک ملیارد تومان باشد جزء مالیات می باشد .

روش پرداخت مالیات نیز به این صورت می باشد که تا مبلغ یک ملیارئ پونصد ملیون تومان نسبت به یک ملیارد تومان 1 درصد
اضافه تر خواهد شد و در مبلغ 3 ملیارد تومن نسبت به مازاد یک ملیاردو پونصد ملیون تومان 2 درصد افزوده خواهد شد و
تا مبلغ 4 ملیارد تومن نسبت به مازاد 3 ملیارد تومن 4 درصد می باشد .

حذف مبلغ سند و اضافه شدن به مالیات پلاک خودرو 

بعد از حذف شدن مبلغ سند قطعی به تازگی مقدار 25صدم درصد و در واقع حدود نیم درصد از مبلغ خودرو را برای
پلاک زدن خودرو باید بار یاخذ پلاک پرداخت نمایید .

گویا این قوانین برای جلوگیری از خرید و فروش شدن مکرر خودرو و کاهش بیزینس های خودرویی در ایران می تواند انجام شود .

به همه خوردوها مالیات تعلق می گیرد ؟

له همه خوردوها مالیات تعلق نمی گیرد و طبق مطالبی که در موارد بالا اعلام شد مالیات به خودروهایی تعلق میگیرد
که بالای یک ملیارد تومان باشد حتی اگر یک ملیون یا خود یک ملیارد هم باشد مالیات به آن ها تعلق می گیرد .

پایان 

مالیات در همه ی کشورها وجود دارد و شاید بتوان گفت در ایران است که تازه در حال ایجاد و ثبت می باشد .
مالیات برای خودروهای بالای یک ملیارد سر انجام بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، مالیات خودروهای سواری
و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی بالای یک میلیارد تومان از یک تا ۴ درصد تعیین شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *